Międzynarodowy Projekt Art Axis

Międzynarodowy Projekt Art Axis

Projekt nie narzuca techniki i skierowany jest do artystów – malarzy, grafików, ilustratorów etc.

W Projekcie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 5 lat. Górna granica wiekowa projekcie sięga daleko wyżej 100 lat.

Temat 2019 roku:
Paleta konwersji lub z bajką – do każdego serca

CEL PROJEKTU

Zasadniczym celem Projektu jest wsparcie oraz promocja twórczości artystów (plastyków, malarzy, grafików i td) – z całego świata, którzy inspirują się fantastycznymi pomysłami, baśniami, bajkami, mitami etc, i tworzą swoje pomysły mają życzenie dzielić się nimi ze światem.

MISJA PROJEKTU

Wspieranie i pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej w samorealizacji w sztuce.

Ostateczny termin rejestracji – 25 lutego 2019 r.

Regulamin

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy