Мгр Андрій Сендецький
актор, режисер, сценограф, художник по костюму, викладач історії мистецтва, майстерності актора та сценічної мови, художній керівник Центру Культурно-Мистецьких Ініціатив та Львівського Авторського Драматичного Театру “ScenA8”

Андрій Сендецький

ORCID: 0000-0001-6821-1785

Професійний досвід:

2024 – лекція “Український театр вчора і сьогодні” розділу “З глядацької зали та за кулісами”.
З циклу лекцій “Місце театру в міжнародному культурному діалозі”, Інститут Мистецтва Польська Академія Наук.
2023 – лекція та практикум «Метода драми», Університет Костянтина Філософа в Нітрі, Словаччина;
2022 – викладач розмовної української мови, Варшавський університет, Польща;
Викладач методи драми, Варшавський університет;
Лекція «Сценографія у театрі», кафедра візуального мистецтва Академія Мистецтв у Варшаві
Лекція «Театри Львова: погляд з глядацького залу і за лаштунки» та «Сценографія українських театрів як «м’яка сила» міжнародних відносин», Інститут Мистецтва Польська Академія Наук.
2021 – дотепер – аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, Україна;
2018 – викладач майстерності актора та сценічної мови, Polonicum, Варшавський університет;
2017 – дотепер – заступник голови Національної спілки театральних діячів України ЛМВ;
2011 – 2013 – викладач у Київському національному університеті культури і мистецтв, ЛВ;
2010 – дотепер – художній керівник Центру Культурно-Мистецьких Ініціатив;
2009 – стажист у Великому театрі, Польська національна опера, Варшава, Польща;
2005 – дотепер – актор, режисер та художній керівник ЛАД Театру «ScenA8», Львів, Україна;
2004 – дотепер – художній керівник Едукаційної театральної лабораторії “СПІРОГРАФ”, Львів, Україна;
2003 – дотепер – співзасновник (Ph.D. Олег Болюк), керівник, викладач майстерності актора та хореографії в Школі мистецтв “СПІРОГРАФ”, ЦКМІ у Львові, Україна;
2002 – 2003 – художній керівник Школи естетичного виховання “Реверанс”, Львів, Україна;
2000 – 2002 – викладач історії костюму, Модельна школа “Аеліта”, Львів, Україна;
1999 – 2000 – викладач історії мистецтв та історії моди, Модельна школа “Зірки Галичини”, Львів, Україна;
1995 – дотепер – дизайнер, художник по костюму, сценограф у Sendetskyy Art Studio, Львів, Україна.

Міжнародні культурно-мистецькі проєкти:

2019 – дотепер – генеральний координатор щорічного Міжнародного мистецького проєкту без вікових обмежень “Art Axis” (проект орієнтований на професійних художників);
2006, 2008, 2013, 2016, 2019 – президент та художній керівник Міжнародного благодійного фестивалю (траєнале) казок “KAZ.KAR.”;
2013 – дотепер – художній керівник платформи міжнародного партнерства у сфері театру “Інтермедійна завіса” в рамках міжнародного проекту “Відкриті до світу перлини скарбу сусіда” Фонду “ТОРБА”;
2011 – дотепер – генеральний координатор Всеукраїнського проєку для молодих митців “Просто небилиці”.

Член інститутів громадянського суспільства:

International Association of Art to the UNESCO – з 2022
Національна спілка театральних діячів, Львівське міжобласне відділення – з 2016,
з 2017 – дотепер – заступник голови
Національна спілка художників України – з 2012
Національна спілка дизайнерів України – з 2014
Товариство польської культури Львівщини – з 2010
International Association of Culture and Art – з 2007
Львівський обласний благодійний фонд “ТОРБА” – з 2003

Наукова діяльність:

Публікації:

 1. Сендецький, А. (2024). Культурний діалог vs діалог культур: мова про війну зі сцени. У пошуку нових сенсів полікультурного світу. Повоєнний діалог культур : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 16–17 травня 2024 р.). 89-93. https://lib.artcenter.org.ua/items/df67ee52-4d4f-47e9-807b-eb0e46f73f26
 2. Сендецький, А. (2024). Українсько-польські театральні комунікації: деякі аспекти ретроспективи культурного діалогу. Культурологічний альманах, (1 (9)), 373–383. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.48
 3. Сендецький, А. (2024). Систематизація форм театральних практик сучасного українсько-польського культурного діалогу. Fine Art and Culture Studies, (1), 218–230. https://doi.org/10.32782/facs-2024-1-28
 4. Sendetskyy, A. (2023). The Ukrainian Vertep – Nativity Performance: On the Question of Incorporating the Christmas / Koliada Celebrations into the National Register of Intangible Cultural Heritage of Ukraine. Ethnologies45(1), 151. https://doi.org/10.7202/1111899ar
 5. Сендецький, А. (2023). Театральне мистецтво України у культурному діалозі з країнами Євросоюзу 2014–2023 рр. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: культурологія, (47), 103–113. https://doi.org/10.35619/ucpmk.v47i.731
 6. Sendetskyy, A. (2023). International Cultural Dialogue of Ukraine: Current Dimensions of Theatrical Communications [Міжнародний культурний діалог України: сучасні виміри театральних комунікацій]. Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір (с. 26–28). НАКККіМ. https://lib.artcenter.org.ua/items/dbeaa25c-fce4-4e25-aba5-0034e652c8cb
 7. Сендецький, А. (2023). Культурна дипломатія ХХІ ст. України і Польщі: спільні та відмінні ознаки. Україна та Європа. Культура в глобальних викликах сьогодення (с. 124–127). Інститут проблем сучасного мистецтва. https://lib.artcenter.org.ua/items/b6def099-b74e-4b2c-9b7b-c234c21aec83
 8. Sendetskyy, A. (2023). Contemporary Theater in Slovakia: Concept of Studying the Phenomenon and Initial Observation Results. Culturologica Slovaca8(1), 74–83. https://lib.artcenter.org.ua/items/4df01d49-8494-484d-983c-03740cfeaff0
 9. Sendetskyy, A. (2023). Socio-Cultural Dynamics of Ukrainian-Polish Theatrical Dialogue in the 21st Century as Reflected in Professional Theatre Journals of Poland [Соціокультурна динаміка українсько-польського театрального діалогу в ХХІ ст. на сторінках фахових театральних часописів Польщі]. Міжнародна науково-практична конференція «Національне мистецтво в сучасних глобальних медіях. Світ. Культура. Війна» (c. 204–206). Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. https://lib.artcenter.org.ua/items/49dba13b-7aa8-4db5-a4fc-6a5d3d67c5b1
 10. Сендецький, А. (2023). Неінституційний театр як інструмент культурної дипломатії в українсько-польському діалозі. Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні (с. 217–221). КНУКіМ. https://lib.artcenter.org.ua/items/49a89178-064b-437c-96b8-6b2b7186f705
 11. Сендецький, А. (2022). Комплементарність у навчально-пізнавальному процесі міжнародного культурного діалогу: фестивальні практики. Культурні домінанти ХХ століття: мистецька освіта (с. 159–163). НАКККіМ. https://lib.artcenter.org.ua/items/310e3971-c88a-4362-8e35-b3deb7625558
 12. Сендецький, А. (2022). Артрезиденція як форма культурного діалогу в умовах вимушеної міграції під час воєнної інтервенції. Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір (с. 24–26). НАКККіМ. https://lib.artcenter.org.ua/items/6b425557-3d79-4629-a7e3-4f52c04e3940
 13. Сендецький, А. (2022). Культурно-мистецький діалог українських театрів на сторінках польської періодики початку ХХІ століття. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія, (23), 131–143. https://doi.org/10.34079/2226-2849-2022-12-23-131-143
 14. Сендецький, А. (2022). Театральний діалог як засіб реалізації культурної дипломатії (на прикладі вистави-казки «Квіткова крамничка»). «Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації (с. 142–144). НАКККіМ. https://lib.artcenter.org.ua/items/01766e77-4330-4eb2-80c5-15aea1c764fc
 15. Сендецький, А. (2022). Роль незалежного театру у культурній дипломатії. Гуманітарний корпус (с. 17–19). Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; ТОВ «НВП Інтерсервіс». https://lib.artcenter.org.ua/items/72a17458-39bc-4fdf-a808-d9fa5a0fc8bc
 16. Сендецький, А. (2022). Національні оперні театри України в українсько-польському культурному діалозі початку ХХІ ст.: аналіз офіційних сайтів. Гуманітарний корпус (с. 25–28). Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; ТОВ «ТВОРИ». https://lib.artcenter.org.ua/items/de2173ca-51c3-4231-a335-47627c5aeebc
 17. Сендецький, А. (2021). Українсько-польська театральна діяльність початку ХХІ ст.: осмислення діалогу культур сусідів і стратегія його вивчення. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство (с. 26–28). НАКККіМ. https://lib.artcenter.org.ua/items/43cc45ac-c05e-46bd-8899-0e2b3adf7fd5
 18. Сендецький, А. (2021). Роль театрального мистецтва у культурному трансфері на прикладі реалізації Міжнародного Благодійного Фестивалю (трієнале) Казок «KAZ.KAR.» (2006–2019). Мистецька культура: історія, теорія, методологія : доповіді та повідомлення (с. 304–309). ЛННБ імені В. Стефаника. https://lib.artcenter.org.ua/items/797f1019-bf5c-481a-ae64-958e5ed716e3
 19. Сендецький, А. (2020). Невербаліка в мистецтві на прикладі творчості Львівського театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки». Мистецька культура: історія, теорія, методологія (с. 163–164). ЛННБУ ім. В. Стефаника. https://lib.artcenter.org.ua/items/9b53c655-9248-4f2f-8303-cf894f356996
 20. Sendetskyy, A. (2019). Metoda pracy Lwowskiego Autorskiego Dramatycznego Teatru «SPIROGRAF»: od scenariusza do występu (na przykładzie spektaklu-baśni «Kwiatkowy sklepik»). У АЛЬМАНАХ «KAZ.KAR.»: науково-популярний вісник (с. 46–50). Центр Культурно-Мистецьких Ініціатив. https://lib.artcenter.org.ua/items/e28156c9-5fea-418f-9e34-7563965378b1
 21. Sendetskyy, A. (2019). Niewerbalne praktyki translacji baśni (na przykładzie spektakli w ramach Międzynarodowego Charytatywnego Festiwalu Baśni «KAZ.KAR.»). У АЛЬМАНАХ «KAZ.KAR.»: науково-популярний вісник (с. 35–39). Центр Культурно-Мистецьких Ініціатив. https://lib.artcenter.org.ua/items/261f63a6-54b0-41c1-a4f8-703d424ece39
 22. Сендецький, А. (2019). Дев’ята едиція щорічного Всеукраїнського проекту для молодих митців «ПРОСТО НЕБИЛИЦІ». Народознавчі зошити, (6 (150)), 1747–1750. http://nz.lviv.ua/archiv/2019-6/42.pdf
 23. Sendetskyy, A. (2019). Konflikty i konsekwencje jako odbicie społecznej „ślepoty kolorów” – inscenizacja Riznytsia Lwowskiego Autorskiego Dramatycznego Teatru „SPIROGRAF”. E. Knopová (Ред.), Divadlo a dráma v kontaxtoch nepokojnej Európy. Zborník vedeckých prispevkov z medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie (Banská Bystica, 29 – 30 novembra 2019) (с. 227–242). Faculta dramatických umení, Akadémia Umení v Banskej Bysrici. https://lib.artcenter.org.ua/items/275c627d-44d1-4851-97fd-6e162ca925a7
 24. Sendetskyy, A. (2018). Przedsiębiorstwo produkcji artystycznej w podróży: wyzwania i sukcesy warszawskiego teatru Baj w latach 2015–2017. E. Knopová (Ред.), úćasná teatrológia a divadlo. Vzťah divadelnej vedy, vdzelávania a scénickiého umenia v 21. storočí. Zborník vedeckých prispevkov z medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie (Banská Bystica, 30 novembra – 1 decembra 2018) (с. 90–105). Faculta dramatických umení, Akadémia Umení v Banskej Bysrici. https://lib.artcenter.org.ua/items/9dda649c-eae1-491a-a013-cd668facb188

Виступи на конференціях:

 1. Sendetskyy A. (2024). Dyplomacja kulturalna poprzez sztukę sceniczną: analiza roli teatru współczesnego w rozwijaniu dialogu polsko-ukraińskiego. IV International Multidisciplinary Conference of Doctoral Students of the University of Szczecin “MKDUS 2.0” (Щецін, 19-21 червня 2024). Щецін: The University of Szczecin.
 2. Sendetskyy A. (2024). Inclusion in Theatrical Practices as a Form of Cultural Dialogue: The Case of the International Charity Festival “KAZ.KAR.” International Conference: Philanthropy in Performing Arts (Братислава, 16 травня 2024). Братислава: Divadelný ústav Bratislava.
 3. Сендецький А. (2024). Культурний діалог vs діалог культур: мова про війну зі сцени. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «У пошуку нових сенсів полікультурного світу. Повоєнний діалог культур» (Київ, 16-17 травня 2024). Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 4. Сендецький А. (2023). Культурний діалог без слів (комунікаційні практики театру «І люди, і ляльки»). XIII Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: сфери, концепції, ефективність» (Київ, 20–21 грудня 2023). Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 5. Sendetskyy A. (2023). Dyplomacja kulturalna w praktyce: Polska inicjatywa wsparcia dla ukraińskiej społeczności teatralnej wskutek wojny po 24 lutego 2022 roku. International Conference “Geopolitics and Geostrategy. Historical Perspectives and Contemporary Challenges” (Warsaw, December 08-09, 2023). Warsaw: Center for American Studies.
 6. Сендецький А. (2023). Культурна дипломатія як форма культурного діалогу театральних практик: Україна – ЄС (2014–2023). ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Українська і світова культура в умовах глобалізаційних викликів та війни» (Рівне, 16-17 листопада 2023). Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет.
 7. Sendetskyy A. (2023). International Cultural Dialogue of Ukraine: Current Dimensions of Theatrical Communications [Міжнародний культурний діалог України: сучасні виміри театральних комунікацій]. VII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, аспірантів та магістрантів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір» (Київ, 02 листопада 2023). Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 8. Сендецький А. (2023). Культурна дипломатія ХХІ ст. України і Польщі: спільні та відмінні ознаки. Міжнародна наукова конференція Україна та Європа. Культура в глобальних викликах сьогодення (Київ, 20-21 вересня 2023). Київ: Інститут проблем сучасного мистецтва.
 9. Sendetskyy A. (2023). Socio-Cultural Dynamics of Ukrainian-Polish Theatrical Dialogue in the 21st Century as Reflected in Professional Theatre Journals of Poland [Соціокультурна динаміка українсько-польського театрального діалогу в ХХІ ст. на сторінках фахових театральних часописів Польщі]. Міжнародна науково-практична конференція «Національне мистецтво в сучасних глобальних медіях. Світ. Культура. Війна» (Київ, 29 червня 2023). Київ: Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України.
 10. Sendetskyy A. (2023). Strategia badania polsko-ukraińskiej działalności teatralnej na początku XXI wieku. Akademia Metodologiczna Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Gniezno, 30-31 March 2023). Gniezno: Instytut Kultury Europejskiej.
 11. Сендецький А. (2023). Неінституційний театр як інструмент культурної дипломатії в українсько-польському діалозі. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні”. (Київ, 23–24 березня 2023 року). Київ: Київський національний університет культури і мистецтв.
 12. Сендецький А. (2022). Артрезиденція як форма культурного діалогу в умовах вимушеної міграції під час воєнної інтервенції. VI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрантів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір». (Київ, 03 листопада 2022). Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 13. Сенедцький А. (2022). Комплементарність у навчально-пізнавальному процесі міжнародного культурного діалогу: фестивальні практики. Всеукраїнська науково-практична конференції «Культурні домінанти ХХ століття: мистецька освіта». (Київ, 30 вересня 2022). Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 14. Сендецький A. (2022). Театральний діалог як засіб реалізації культурної дипломатії (на прикладі вистави-казки «Квіткова крамничка»). Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації». (Київ, 21-22 червня 2022). Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 15. Sendetskyy A. (2022). Współczesny ukraińsko-polski dialog kulturowy teatrów operowych Ukrainy: analiza zasobów sieciowych. Sympozjum “УКРАЇНА!/UKRAINA! KULTURA–SZTUKA–TOŻSAMOŚĆ” (Warsaw, 14, March 2022). Warsaw: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences. 
 16. Sendetsky A. (2021). Ukrainian-Polish theatrical activity of the beginning of the XXI century: understanding of the dialogue of neighbors’ cultures and strategy of its study. Cultural and artistic studies of the XXI century: scientific-practical partnership: II International scientific-practical conference (Kyiv, November 10, 2021). Kyiv: National Academy of Management of Culture and Arts.
 17. Sendetsky A. (2021). The role of theatrical art in cultural transfer on the example of the international charity festival (triennial) of fairy tales “KAZ.KAR.” (2006–2019). Art culture: history, theory, methodology: reports and announcements of the IX International Scientific Conference (Lviv, November 19, 2021). Lviv, 2021.
 18. Sendetsky, A. (2020). Non-verbal art in the example of the Lviv Theater of Variety Miniatures “Both People and Dolls”. Art culture: history, theory, methodology. (Lviv, November 20, 2020). Institute of Library Art Resources Research; Lviv National Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk of the National Academy of Sciences of Ukraine.
 19. Sendetskyy, A. (2019). Konflikty i konsekwencje jako odbicie społecznej „ślepoty kolorów” – inscenizacja Riznytsia Lwowskiego Autorskiego Dramatycznego Teatru „SPIROGRAF”. Międzynarodowa Banskobystricka teatrologicka konferencja „Divadlo a dráma v kontaxtoch nepokojnej Európy”. (Banská Bystica, 29–30 novembra 2019). Faculta dramatických umení, Akadémia Umení v Banskej Bysrici.
 20. Sendetskyy, A. (2019). Bajka w transferze kulturowym. Науковий круглий стіл «Феномен казки у пізнавально-виховному процесі суспільства» та «Сучасна візуалізація казки: книга, сцена, анімація». (Львів, 30 травня 2019 р.). Центр Культурно Мистецький Ініціатив у Львові.
 21. Sendetskyy, A. (2018). Przedsiębiorstwo produkcji artystycznej w podróży: wyzwania i sukcesy warszawskiego teatru Baj w latach 2015–2017. Międzynarodowa Banskobystricka teatrologicka konferencja „Súćasná teatrológia a divadlo. Vzťah divadelnej vedy, vdzelávania a scénickiého umenia v 21. storočí”.(Banská Bystica, 30 novembra – 1 decembra 2018). Banská Bystrica: Faculta dramatických umení, Akadémia Umení v Banskej Bysrici.  
 22. Sendetskyy, A. (2017). Metoda pracy Lwowskiego Autorskiego Dramatycznego Teatru «SPIROGRAF»: od scenariusza do występu (na przykładzie spektaklu-baśni «Kwiatkowy sklepik»). Międzynarodowa konferencja «W poszukiwaniu metody» (Kraków, 2–3 grudnia 2017 r.). Akademiа Sztuk Teatralnych w Krakowie.
 23. Sendetskyy, A. (2017). Niewerbalne praktyki translacji baśni (na przykładzie spektakli w ramach Międzynarodowego Charytatywnego Festiwalu Baśni «KAZ.KAR.»). Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa «Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych cz. 2: Perswazja niewerbalna» (Warszawa, 21 października 2017 r.). Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 24. Сендецький, A. (2016). Місце казки в налагодженні міжнародного мистецького діалогу. Науковий круглий стіл «Феномен казки у пізнавально-виховному процесі суспільства» та «Сучасна візуалізація казки: книга, сцена, анімація». (Львів, 14 червня 2016 р.). Центр Культурно Мистецький Ініціатив у Львові.
 25. Сендецький, A. (2013). Сучасна інтерпретація народної казки: нова естетика чи альтернатива традиційному театру? Науковий круглий стіл «Феномен казки у пізнавально-виховному процесі суспільства» та «Сучасна візуалізація казки: книга, сцена, анімація». (Львів, 19 травня 2013 р.). Центр Культурно Мистецький Ініціатив у Львові.

Творча діяльність:

Режисерські роботи в ЛАД Театрі «ScenA8»: 

Вистава-казка “Квіткова крамничка” за п’єсою Андрія Сендецького (2005); вистава-казка “По щучому велінню” за п’єсою Марка Кропивницького (2006); вистава “Пригоди у веселій Академії” за твором Яна Бжехви (2007); вистава “UkrGrandPot-Pourri” театралізований мікс в авторській обробці (2008); побутова комедія “Ні пуху” за п’єсою Леоніда Кравченка (2009); вистава-водевіль “По-модньому” за твором Михайла Старицького (2011); вистава “Троє в ліжку” (2012); вистава-драма “Різниця” за п’єсою Артема Вишневського (2013); вистава “Станція” за п’єсою Олександра Вітра (2014); вистава “Заміж – не напасть, як би за мужем…” (2015); вистава “Морг” за мотивами п’єси Неди Неждани (2016); вистава “Мерсікання” за п’єсою Миколи Альбиковського (2017); вистава “Не треба патрать чоловіків” за п’єсою Івана Тендетникова (2018); вистава-диптих “Чиста кумедія” за п’єсою-композицією Андрія Сендецького (2019); вистава “Вибір” за п’єсою Неди Неждани (2019); вистава “Словечко” за п’єсою Маліни Преслюги (2019); вистава “Птах птахові – птах” – за п’єсою Маліни Прислюги (2020); вистава “Янгол” за п’єсою Лани Ра (2021).

Акторські роботи в ЛАД Театрі «ScenA8»: 

Барвінок (хлопчик помагай) – вистава-казка за твором Андрія Сендецького “Квіткова крамничка”; Пан Ляпка (директор Академії) – вистава-мюзикл “Пригоди у веселій Академії” за твором Яна Бжехви “Академія пана Ляпки”; Гаврило Патапович Вареник (господар дому) – вистава “По-модньому” за п’єсою Михайла Старицького; Оверко (пришелепкуватий наймит) – вистава “Мерсікання” за п’єсою Миколи Альбиковського “Жартівниця”; Омелько (бондар, господар дому) – “Не треба патрать чоловіків” за п’єсою Івана Тендетникова “Хто сміється, тому не минеться”; Микола Бордюрний (архітектор) – “Янгол” за п’єсою “Невчасно” Лани Ра.

Інша творча діяльність: 

Дебютом у якості на разі ще аматорського режисера-постановника й актора двох ролей стала праця в студентському театрі “Гаудеамус” Вищої державної школи художнього проектування над спектаклем У. Шекспіра “Сон літньої ночі”. Цей художній заклад пан Сендецький Андрій успішно закінчив у 1997 році з відзнакою. Вже на той час намагався поєднувати створення креативного одягу та його представлення у формі театралізованого дефіле чи художньої фотографії. Варто відзначити постійний творчий пошук, результатом якого стали сценічні представлення колекцій: “Нічна Фієрія”, “Витончений жарт”, “Сльози далматинця”, “Інновації ініціації”. Це лише ті художні роботи, які були презентовані як в Україні, так і за її межами, отримуючи високу оцінку фахівців у галузі художнього костюму, та отримали розлогі схвальні відгуки у мас-медіа. 

У професійному театрі свою роботу А. Сендецький почав як художник по костюму та сценограф. Одна з перших робіт для театру була зроблена для вистави “Божевільні від кохання” на замовлення львівського театру “Воскресіння”. Згодом настав період активної співпраці з Львівським театром естрадних мініатюр “І люди, і ляльки” під керівництвом Олега Новохацького. Було створено костюми та сценографію до вистав-казкок “Горіхова гілочка”, “Каштанчик”, “Поросятко Хрясь рятує друзів”, а також для дорослої моновистави “Піоніївий ліхтар”. У 1998 р. А. Сендецький отримав свою першу акторську роботу в цьому ж театрі, продовжуючи співпрацювати художником по костюму та сценографом з театрами Львова (Львівським академічним духовним театром “Воскресіння”, Першим українським театром для дітей та юнацтва, Театром естрадних мініатюр “І люди, і ляльки”). Як художник по костюму створив сценічне вбрання для виконавців естрадного мистецтва України: Народного аматорського вокального ансамблю ”Перлина” (концертні строї), Зразкового ансамблю сучасного танцю “Данс клуб” (номери “Веселий оркестр”, “Час спати”, “Веселі кухарята”, “Веснянка”, “Острів скарбів”, “Театр”, “В ритмі джазу”, “Мишача пригода”), Клубу спортивного бального та сучасного танцю “Кармен” (номери “Афро-джаз”, “Трансформація”, “Орися”), Дитячого ансамблю пісні та танцю “Писанка” (номери “Весняний вальс”, “Ціпо-ціпо-ціпонька”), Театру пісні “Цьомочки” (номери “Квіти”, “Україночка”), Ансамблю сучасного танцю “Ритми часу” (номери “Бешкетники”, “Джерельце”, “Пригода у Чикаго”), Циркової студії Оксани Кузіни. А. Сендецький також створив костюми для закордонних колективів, зокрема у Польщі: танцювального колективу “Флекс” м. Рибник, театру танцю “Флекс” м.Варшави. 

Стажування: 

 • Teatr XL imienia Artystów Zaangażowanych, Варшава, Польща (жовтень-грудень 2023)
 • Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka, Варшава, Польща (травень-грудень 2022)
 • Mazowiecki Instytut Kultury, Варшава, Польща (травень 2018)
 • Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, Варшава, Польща (квітень-травень 2018)
 • Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Artystycznych Eduteart, Варшава, Польща (березень-квітень 2018)
 • Teatr Baj, Варшава, Польща (листопад-грудень 2017)
 • Teatr Wielki Opera Narodowa, Варшава, Польща (травень-липень 2009)