Międzynarodowy Projekt Artystyczny Art Axis 2020

Projekt nie narzuca techniki i skierowany jest do artystów – malarzy, grafików, ilustratorów etc.

W Projekcie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 5 lat. Górnej granicy wiekowej niema (daleko wyżej 100 lat). Ukończenie wyższej uczelni artystycznej (dla osób profesjonalnie zajmujących się sztuką między innymi ilustracją baśni etc) nie jest wymagane i nie jest warunkiem przystąpienia do Projektu.

CEL PROJEKTU

Zasadniczym celem Projektu jest wsparcie oraz promocja twórczości artystów (plastyków, malarzy, grafików i td) – z całego świata, którzy inspirują się fantastycznymi pomysłami, baśniami, bajkami, mitami, życiowymi przeżyciami etc, i tworząc swoje myśli mają życzenie dzielić się nimi ze światem.

Temat 2020 roku: Droga do siebie

MISJA PROJEKTU

Wspieranie i pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej w samorealizacji w sztuce.