Due to the measures to prevent the spread of the COVID-19 pandemic worldwide, and based on the numerous questions from potential Project participants, the Art Axis 2020 organizing committee announces a new deadline by June 5, 2020. According to the adopted protocol, the entire schedule of the program will be delayed according to the provisions of the Project.
The duration of the processing of works submitted to the Project by international independent experts and, accordingly, the announcement of the results of the reviews are also shifting over time.
The time and place of the public events (presentation of the exhibition, presentation of awards, presentation of the catalog, etc.) will be announced additionally.
Please follow the news on our page.
Best regards, good health, creative inspiration and all-round success.

Projekt nie narzuca techniki i skierowany jest do artystów – malarzy, grafików, ilustratorów etc.

W Projekcie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 5 lat. Górnej granicy wiekowej niema (daleko wyżej 100 lat). Ukończenie wyższej uczelni artystycznej (dla osób profesjonalnie zajmujących się sztuką między innymi ilustracją baśni etc) nie jest wymagane i nie jest warunkiem przystąpienia do Projektu.

CEL PROJEKTU

Zasadniczym celem Projektu jest wsparcie oraz promocja twórczości artystów (plastyków, malarzy, grafików i td) – z całego świata, którzy inspirują się fantastycznymi pomysłami, baśniami, bajkami, mitami, życiowymi przeżyciami etc, i tworząc swoje myśli mają życzenie dzielić się nimi ze światem.

Temat 2020 roku: Droga do siebie

MISJA PROJEKTU

Wspieranie i pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej w samorealizacji w sztuce.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 05.06.2020 roku.

[ed-logo id=’5222′]