Projekt nie narzuca techniki i skierowany jest do artystów – malarzy, grafików, ilustratorów etc.

W Projekcie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 5 lat. Górnej granicy wiekowej nie ma (daleko wyżej 100 lat).Ukończenie wyższej uczelni artystycznej (dla osób profesjonalnie zajmujących się sztuką między innymi ilustracją baśni etc) nie jest wymagane i nie jest warunkiem przystąpienia do Projektu.

Zasadniczym celem Projektu jest wsparcie oraz promocja twórczości artystów (plastyków, malarzy, grafików i td) – z całego świata, którzy inspirują się fantastycznymi pomysłami, baśniami, bajkami, mitami, życiowymi przeżyciami etc, i tworząc swoje myśli mają życzenie dzielić się nimi ze światem.

TEMAT 2021 ROKU: Ósmy dzień tygodnia

MISJA PROJEKTU: Wspieranie i pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej w samorealizacji w sztuce. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 marca 2021 roku